Άρθα Κατηγορίας

Επάρκεια


Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Απριλίου 2016. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

79

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2015 για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

42

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουλίου 2015, για Θεσσαλονίκη. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

63

Η ΟΜΚΕ ενημερώνει τους/τις υποψηφίους/ες ότι οι εξετάσεις επάρκειας ΕΝΓ που επρόκειτο να διεξαχθούν στις 3,4 & 5 Ιουλίου 2015 αναβάλλονται για τις 10,11 & 12 Ιουλίου 2015, λόγω της απόφασης της κυβέρνησης να διεξάγει δημοψήφισμα. Το ωριαίο πρόγραμμα εξετάσεων …

65

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου-Ιουλίου 2015, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

60

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2015, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

40