Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοέμβριος 2015

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2015 για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.