Ποιοι Είμαστε


Η Επιτροπή Νεολαίας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος στοχεύει στην προώθηση των δραστηριοτήτων οποιουδήποτε είδους για την ανάπτυξη της νεολαίας, την απόδοση των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος στους Κωφούς και Βαρήκοους νέους στην Ελλάδα καθώς και στην εξεύρεση και καταγραφή των προβλημάτων για την ισότιμη ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η Επιτροπή Νεολαίας της ΟΜ.Κ.Ε. έχει ως βασικούς στόχους που διέπουν το έργο της τα εξής:

  • Καταγραφή των προβλημάτων Κωφών Νέων
  • Σωστή ενημέρωση
  • Ενδυνάμωση Νέων Κωφών
  • Συνεχή υποστήριξη Νέων Κωφών
  • Ισότιμη πρόσβαση, π.χ. στην Εκπαίδευση
  • Δημιουργία Νέων Επιτροπών Νεολαίας σε Σωματεία
  • Ενημέρωση για τα Δικαιώματα των Κωφών
  • Διοργάνωση διαφορών Γεγονότων, Ομιλιών, Κάμπινγκ, κ.τ.λ.