Γενικό Συμβούλιο


Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σίμψης

Α’ Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Γκιντίκας

Β’ Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Κορδονούρης

Γενικός Γραμματέας

Πηνελόπη Φέτση

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Μαρία Κυφωνίδου

Α’ Ταμίας

Αντώνιος Βισκαδουράκης

Αναπληρωτής Ταμίας

Γεώργιος Σκρέκος

Ελεγκτική Επιτροπή