Αναβολή εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2021

Αναβολή εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση σχετικά με τις Εξετάσεις Επάρκειας Μαρτίου 2021

Έπειτα από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΜ.Κ.Ε, λόγω των συνεχών απαγορεύσεων που εξακολουθούν να ισχύουν με εντολή των Αρμόδιων Αρχών, όσον αφορά στο θέμα του Κορωνοϊού που εξακολουθεί να πλήττει όλη την
Ελλάδα, σας ενημερώνουμε ότι ελήφθη απόφαση να αναβληθεί η διενέργεια των προγραμματισμένων εξετάσεων Επάρκειας της περιόδου Μαρτίου 2021.

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα προσδιοριστούν προ της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2021 και θα ανακοινωθούν εγκαίρως, ακολουθώντας πάντα τις σχετικές οδηγίες των φορέων υγείας.

Οι υποψήφιοι, δεδομένου ότι έχουν καταβάλει τα εξέταστρα για την εξεταστική που αναβάλλεται, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια και θα πρέπει να αναμένουν ανακοίνωση της ΟΜΚΕ για τις νέες ημερομηνίες.

Στη διάθεση σας,
ΟΜ.Κ.Ε.
Τηλ.επικ : +306986998410
email : omke.eparkeia.eng@gmail.com

Αναβολή εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2020 (Ενημέρωση 07/12/2020)

Αναβολή εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2020 (Ενημέρωση 07/12/2020)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση σχετικά με τις Εξετάσεις Επάρκειας Νοεμβρίου 2020

Έπειτα από απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΜ.Κ.Ε, λόγω των ταχύτατων και πολύ σοβαρών εξελίξεων όσον αφορά στο θέμα του νέου ιού που πλήττει περιοχές σε όλη την Ελλάδα αλλά και τις πολλαπλές απαγορεύσεις και περιορισμούς που εξακολουθούν και ισχύουν στη χώρα, σας ενημερώνουμε ότι ελήφθη απόφαση να αναβληθεί οριστικά η διενέργεια των προγραμματισμένων εξετάσεων Επάρκειας της περιόδου Νοεμβρίου 2020 και να γίνει μεταφορά της εξεταστικής κατά την περίοδο Μαρτίου 2021 (26,27 και 28 Μαρτίου, Αθήνα και 02,03 και 04 Απριλίου, Θεσσαλονίκη).

Οι παραπάνω ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ισχύσουν πάντα υπό τις σχετικές οδηγίες των φορέων υγείας.

Οι υποψήφιοι, δεδομένου ότι έχουν καταβάλει τα εξέταστρα για την εξεταστική που αναβάλλεται, καθώς και όσοι υποψήφιοι προέρχονται από την εξεταστική Μαρτίου 2020, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια και θα πρέπει να αναμένουν ανακοίνωση της ΟΜΚΕ για τις νέες ημερομηνίες.

Η Γραμματεία των εξετάσεων Επάρκειας θα επικοινωνήσει μέσω email με όλους τους υποψήφιους με το νέο έτος ώστε να επιβεβαιωθούν οι συμμετοχές.

Στη διάθεση σας, ΟΜ.Κ.Ε.
Τηλ.επικ : +306986998410
email : omke.eparkeia.eng@gmail.com

Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2020

Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2020

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2020.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου – Ιουλίου 2020

Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου – Ιουλίου 2020

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου – Ιουλίου 2020.

Αναβολή εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2020

Αναβολή εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση σχετικά με τις Εξετάσεις Επάρκειας Μαρτίου 2020

Έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΜ.Κ.Ε, λόγω των ταχύτατων και πολύ σοβαρών εξελίξεων όσον αφορά στο θέμα του νέου ιού που πλήττει περιοχές σε όλη την Ελλάδα, σας ενημερώνουμε ότι ελήφθη απόφαση να αναβληθεί η διενέργεια των προγραμματισμένων εξετάσεων Επάρκειας της περιόδου Μαρτίου 2020 για προληπτικούς λόγους.

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα προσδιοριστούν προ της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2020 και θα ανακοινωθούν εγκαίρως, ακολουθώντας πάντα τις σχετικές οδηγίες των φορέων υγείας.

Οι υποψήφιοι, δεδομένου ότι έχουν καταβάλει τα εξέταστρα για την εξεταστική που αναβάλλεται, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια και θα πρέπει να αναμένουν ανακοίνωση της ΟΜΚΕ για τις νέες ημερομηνίες.

Στη διάθεση σας,

ΟΜ.Κ.Ε.
Τηλ.επικ : +306986998410, email : omke.eparkeia.eng@gmail.com

Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2019

Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2019

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2019.