Αίτηση Κλήσης Διερμηνέα


Προς: Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος

(τα πεδία με * συμπληρώνονται υποχρεωτικά)

  Ο/Η αιτών/αιτούσα:

  Όνομα: *

  Επώνυμο: *

  Email: *

  Κινητό:   *

  Φαξ:    

  Μέλος Σωματείου: *

  Επιθυμώ να καλέσετε έναν διερμηνέα:

  Ημερομηνία: *    Ώρα: *

  Οδός: *    Αριθμό: *

  Περιοχή: *

  Κτίριο:
  (αναγράψτε κάποιο χαρακτηριστικό του μέρους συνάντησης π.χ. IKA, OAEΔ, Νοσοκομείο κλπ.)

  Διάρκεια Διερμηνείας: *
  (αναγράψτε αριθμητικώς την προβλεπόμενη διάρκεια της διερμηνείας)

  Εάν θέλετε να καλέσετε συγκεκριμένο διερμηνέα, παρακαλούμε γράψτε παρακάτω το ονοματεπώνυμό του καθώς και 2 εναλλακτικά κατά σειρά προτεραιότητας αν δεν είναι διαθέσιμος αυτός που επιθυμείτε:

  Διερμηνέας 1:

  Διερμηνέας 2:

  Διερμηνέας 3:

  Δείτε τη Λίστα των Διερμηνέων Τελευταία ενημέρωση: 12/03/2024

  Σημειώστε με ποιόν τρόπο επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για άμεση απάντηση στο αίτημα σας καθώς και οτιδήποτε σχετικό.

  Μήνυμα (SMS)EmailΦαξ

   

  Αριθμός κινητού – SMS, WhatsApp : 6942019348
  Φαξ: 210 5233968
  E-mail: omkedrm@omke.gr

  Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε την αίτηση με Φαξ παρακαλώ εκτυπώστε το αρχείο παρακάτω.

  ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ.PDF