Αίτηση Κλήσης Διερμηνέα

Προς: Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος

(τα πεδία με * συμπληρώνονται υποχρεωτικά)

Ο/Η αιτών/αιτούσα:

Όνομα: *

Επώνυμο: *

Email: *

Κινητό:   *

Φαξ:    

Μέλος Σωματείου: *

Επιθυμώ να καλέσετε έναν διερμηνέα:

Ημερομηνία: *    Ώρα: *

Οδός: *    Αριθμό: *

Περιοχή: *

Κτίριο:
(αναγράψτε κάποιο χαρακτηριστικό του μέρους συνάντησης π.χ. IKA, OAEΔ, Νοσοκομείο κλπ.)

Διάρκεια Διερμηνείας: *
(αναγράψτε αριθμητικώς την προβλεπόμενη διάρκεια της διερμηνείας)

Εάν θέλετε να καλέσετε συγκεκριμένο διερμηνέα, παρακαλούμε γράψτε παρακάτω το ονοματεπώνυμό του καθώς και 2 εναλλακτικά κατά σειρά προτεραιότητας αν δεν είναι διαθέσιμος αυτός που επιθυμείτε:

Διερμηνέας 1:

Διερμηνέας 2:

Διερμηνέας 3:

Δείτε τη Λίστα των Διερμηνέων Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2021

Σημειώστε με ποιόν τρόπο επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για άμεση απάντηση στο αίτημα σας καθώς και οτιδήποτε σχετικό.

Μήνυμα (SMS)EmailΦαξ

 

Αριθμός κινητού – SMS, WhatsApp : 6942019348

Φαξ: 210 5233968

E-mail: omkedrm@omke.gr


Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε την αίτηση με Φαξ παρακαλώ εκτυπώστε το αρχείο παρακάτω.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ.PDF