Άρθα Κατηγορίας

Επάρκεια


Στα συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2013 για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

73

Μεταβιβάσιμα αρχεία:  Ονομαστική κατάσταση εξέτασης υποψηφίων επάρκειας ΕΝΓ Θεσσαλονίκη Ιουνίου 2013  Ονομαστική κατάσταση εξέτασης υποψηφίων επάρκειας ΕΝΓ Αθήνα Ιουλίου 2013

103