Άρθα Κατηγορίας

Ανακοινώσεις


Αγαπητοί Νέοι-ες, σας ενημερώνουμε ότι στις 19-25 Ιουλίου 2015 διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας, το 6ο Παγκόσμιο Κάμπινγκ Κωφών της Παγκόσμιας Ένωσης Κωφών Νεολαίας, στο οποίο θα συμμετάσχουν δυο (2) νέοι-ες (ένα αγόρι και ένα κορίτσι) από κάθε χώρα.

100

1.  Ετήσια Γενική Συνέλευση Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. 2.  Ετήσια Συνδρομή 3.  Φόρμα Υποψηφιότητας για τη θητεία 2014-2016 στην Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. 4.  Γραμματέας για τη Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. 5.  Ημερήσια Διάταξη 6.  Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Επιτροπής Νεολαίας …

92