Απαράδεκτη υποτίμηση κάθε έννοιας προσβασιμότητας για κωφούς και βαρήκοους πολίτες κατά την τηλεοπτική κάλυψη της ΔΕΘ 2020

16 Σεπτέμβριος, 2020 Ανακοινώσεις
Απαράδεκτη υποτίμηση κάθε έννοιας προσβασιμότητας για κωφούς και βαρήκοους πολίτες κατά την τηλεοπτική κάλυψη της ΔΕΘ 2020

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η κάλυψη από την ΕΡΤ της ομιλίας του πρωθυπουργού και της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ (12 και 13 Σεπτεμβρίου 2020) δυστυχώς αποτέλεσε για τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες άλλη μια μορφή εμπαιγμού ως προς το αναφαίρετο δικαίωμά τους να έχουν ισότιμη πρόσβαση στον τομέα της ενημέρωσης.

Και αυτό γιατί η διήμερη παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ καλύφθηκε μεν με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική, ωστόσο ‒προς μεγάλη μας απογοήτευση και αγανάκτηση‒ η παρεχόμενη πρόσβαση τελικά ήταν μόνο κατ’ επίφαση, αφού δεν τηρήθηκε καμία από τις προδιαγραφές που έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη και στο παρελθόν!

Το παράθυρο για τον διερμηνέα της νοηματικής είχε τόσο μικρό μέγεθος, που ήταν αδύνατον να παρακολουθήσουμε τα λεγόμενα του πρωθυπουργού, ενώ ο φωτισμός και το σκούρο φόντο μάλλον προσέδωσαν στην όλη εικόνα μια διάσταση… τραγελαφική.

Όπως ήταν φυσικό, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος δέχτηκε για μια ακόμα φορά πληθώρα παραπόνων από κωφούς και βαρήκοους πολίτες, οι οποίοι δικαίως τόνιζαν ότι αυτή η κατάσταση αποτελεί προσβλητική μεταχείριση του δικαιώματός τους στην ενημέρωση και την πληροφόρηση.

Η υπεύθυνη στάση απέναντι στο δικαίωμά μας για ενημέρωση δεν συνίσταται απλώς στην προσθήκη ενός παραθύρου με νοηματική, ώστε «να βγει η νομική υποχρέωση»… Αντίθετα, απαιτείται η χωρίς εκπτώσεις τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών ως προς το μέγεθος του σχετικού παραθύρου, ο κατάλληλος φωτισμός, το σωστό φόντο, καθώς και ο ταυτόχρονος υποτιτλισμός στην ελληνική γλώσσα. Αυτές τις προδιαγραφές τις έχουμε επισημάνει επανειλημμένως και σε όλους τους τόνους προς την εκάστοτε διοίκηση της ΕΡΤ τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά το μόνο που εισπράττουμε είναι μια έκφραση δυσανασχέτησης ‒λες και οι διεκδικήσεις μας είναι παράλογες!-και μια επίμονη άρνηση να επιτελέσει ο δημόσιος τηλεοπτικός φορέας την αποστολή του και προς αυτή την κατηγορία πολιτών.

Η μη τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών συνεπάγεται την αυτόματη ακύρωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας και τελικά τη διαστρέβλωση της ίδιας της έννοιας της πρόσβασης, αφού καταλήγει να ισοδυναμεί με τον αποκλεισμό μας από την ενημέρωση, τον οποίο εξακολουθούμε να υφιστάμεθα στον 21ο αιώνα, σε μία κατά τα άλλα ευνομούμενη χώρα.

Σας καλούμε για μια ακόμα φορά να επιδείξετε την υπευθυνότητα και ευαισθησία που αρμόζει σε μια ΕΡΤ αληθινά «ανοιχτή σε όλους», διαμορφώνοντας μια συνολική πολιτική προσβασιμότητας για τα κωφά και βαρήκοα άτομα, βάσει του ν. 4488/2017, άρθ. 65 (αναγνώριση της νοηματικής ως ισότιμης με την ελληνική γλώσσα) και άρθ. 67 (υποχρέωση των ΜΜΕ για παροχή πλήρους πρόσβασης). Αλλά και πέρα από το γράμμα του νόμου, αναμένουμε η ΕΡΤ να επιτελέσει επί της ουσίας το κοινωνικό της καθήκον για την ισότιμη και απρόσκοπτη ενημέρωση των κωφών και βαρήκοων πολιτών.

Άμεση αποκατάσταση της καθημερινής τηλεοπτικής μετάδοσης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ στην Ε.Ν.Γ.

8 Σεπτέμβριος, 2020 Ανακοινώσεις
Άμεση αποκατάσταση της καθημερινής τηλεοπτικής μετάδοσης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ στην Ε.Ν.Γ.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με την παρούσα επιστολή μας επανερχόμαστε σε ένα θέμα καίριας σημασίας για την κοινότητα των κωφών – βαρήκοων πολιτών της χώρας μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 της ΚΥΑ 3586/2018 (ΦΕΚ Β5491/6-12-2018) προβλέπεται ότι:

«2. Η ΕΡΤ Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 υποχρεούται να:
α) μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας, μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 ημερησίως καθώς και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών πρέπει να διασφαλίζεται η ροή όλων των εθνικών και διεθνών ειδήσεων με τη μορφή κυλιόμενων τίτλων με χαμηλή ταχύτητα…….»·

Ενίοτε, και μετά από έντονα και αλλεπάλληλα αιτήματά μας, η ΕΡΤ μετέδιδε επιπλέον και το ωριαίο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο είναι και το πλέον πλήρες σε περιεχόμενο ειδήσεων, με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Δυστυχώς από τις 29 Ιουλίου 2019 και μέχρι σήμερα, η μετάδοση αυτή διεκόπη οριστικά, γεγονός για το οποίο διαμαρτυρηθήκαμε έντονα καθώς θεωρούμε ότι πρόκειται για διάκριση σε βάρος των κωφών-βαρήκοων τηλεθεατών, η ενημέρωση των οποίων απαιτούμε να αντιμετωπίζεται σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους πολίτες, όπως άλλωστε προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4488/2017.

Έκτοτε, και παρά το γεγονός ότι ακολούθησε σειρά συναντήσεων τόσο με τον Υπουργό κ. Πέτσα, ο οποίος αποδέχθηκε το δίκαιο του αιτήματός μας, όσο και με τη Διοίκηση της ΕΡΤ, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει προς την ικανοποίηση του αιτήματός μας, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει ένα ολόκληρος χρόνος.

Μάλιστα, από τη Διοίκηση της ΕΡΤ ενημερωθήκαμε ότι εφόσον δεν προβλέπεται υποχρέωσή της, από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, να μεταδίδει το κεντρικό δελτίο ειδήσεών της με ταυτόχρονη απόδοση στη νοηματική ελληνική γλώσσα, δεν προτίθεται να προβεί σε καμία σχετική ενέργεια.

Στα πλαίσια αυτά, σας είχαμε αποστείλαμε την από 31/7/2019 επιστολή μας, με την οποία ζητούσαμε την παρέμβασή σας, και για την οποία επανερχόμαστε σήμερα, προκειμένου:

1. να βρεθεί λύση για την άμεση αποκατάσταση της καθημερινής τηλεοπτικής μετάδοσης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στη νοηματική, η οποία έχει αναγνωριστεί ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα με τον νόμο 4488/2017 (άρθρο 65, παρ. 2). Παράλληλα, στον ίδιο νόμο ορίζεται ότι τα ΜΜΕ «προωθούν την εμπέδωση και τον σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης» (άρθρο 67, παρ. 1).

2. για την αποφυγή επανάληψης τέτοιων φαινομένων και για την απρόσκοπτη ενημέρωση των κωφών – βαρήκοων πολιτών, να γίνει άμεση τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 3, παρ. 2α της ΚΥΑ 3586/2018 (ΦΕΚ 5491/06-12-2018): Καθορισμός των μέσων, της διαδικασίας καθώς και κάθε άλλου θέματος τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την διασφάλιση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες των παροχών υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, ως εξής:
«Η ΕΡΤ Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 υποχρεούται να μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας, μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 ημερησίως, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του κεντρικού βραδινού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ, και επιπλέον στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών πρέπει να διασφαλίζεται η ροή όλων των εθνικών και διεθνών ειδήσεων με τη μορφή κυλιόμενων τίτλων με χαμηλή ταχύτητα»

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε επιτέλους η ενημέρωσή μας να αντιμετωπίζεται από τη δημόσια τηλεόραση με υπευθυνότητα και σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους πολίτες, απολαμβάνοντας το αδιαπραγμάτευτο και αναφαίρετο δικαίωμά μας στην πληροφόρηση και αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας.

Διαφανείς μάσκες για τις επικοινωνιακές ανάγκες των κωφών – βαρήκοων μαθητών

8 Σεπτέμβριος, 2020 Ανακοινώσεις
Διαφανείς μάσκες για τις επικοινωνιακές ανάγκες των κωφών – βαρήκοων μαθητών

Εν αναμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 υπό τις απαραίτητες συνθήκες προς αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στην ανάγκη διανομής διάφανων μασκών στα ειδικά σχολεία κωφών – βαρηκόων Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα γενικά σχολεία, με παράλληλη στήριξη όπου φοιτούν κωφοί – βαρήκοοι μαθητές.

Η χρήση διάφανων μασκών κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να επιτυγχάνεται η χειλεανάγνωση, αναγκαίο στοιχείο για την εκπαιδευτική διαδικασία και την επίτευξη επικοινωνίας των κωφών – βαρήκοων μαθητών με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με τους συμμαθητές τους.

Ζητούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες και να διανεμηθούν διαφανείς μάσκες:

1) Στα ειδικά σχολεία κωφών – βαρηκόων Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης
2) Στα γενικά σχολεία, στις τάξεις των οποίων φοιτούν κωφοί-βαρήκοοι μαθητές

Βέβαιοι πως ανταποκριθείτε, για μία ακόμη φορά, άμεσα και αποτελεσματικά στο αίτημά μας, παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των νέων προκλήσεων, με τις οποίες ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι.

Διαφανείς μάσκες για τις επικοινωνιακές ανάγκες των κωφών – βαρήκοων πολιτών

29 Απρίλιος, 2020 Ανακοινώσεις, Βίντεο
Διαφανείς μάσκες για τις επικοινωνιακές ανάγκες των κωφών – βαρήκοων πολιτών

Με αφορμή την εξαιρετικά σημαντική είδηση ότι εργοστάσια στη Λάρισα και τη Θράκη θα αναλάβουν τη μαζική παραγωγή μασκών για την προστασία του γενικού πληθυσμού της χώρας, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στην ανάγκη οι εν λόγω μάσκες να προσφέρουν «πρόσβαση» σε κωφούς και βαρήκοους πολίτες.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης για τη σταδιακή άρση των μέτρων από τη Δευτέρα 04 Μαΐου, υποχρεωτική ή με αυστηρή σύσταση θα είναι η χρήση μάσκας στα νοσοκομεία, σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες, σε όλους τους κλειστούς χώρους και στα ΜΜΜ. Ωστόσο, η μάσκα δυσχεραίνει την επικοινωνία των κωφών και βαρήκοων πολιτών με το σύνολο των ακουόντων με τους οποίους έρχονται καθημερινά σε επαφή, αφού παρεμποδίζεται έτσι η χειλεανάγνωση, αναγκαίο στοιχείο για την επίτευξη επικοινωνίας μεταξύ κωφών-βαρηκόων και ακουόντων.

Θα θέλαμε λοιπόν να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό οι μάσκες, σε έναν αριθμό εύλογο, να είναι διαφανείς, προκειμένου σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες για τη δημόσια υγεία να προστατευτούν όλοι ισότιμα και αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις επικοινωνιακές ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας, ειδικά σε μια περίοδο που η έγκαιρη ενημέρωση και η σωστή προφύλαξη σώζουν ζωές.

Συνέντευξη του Προέδρου της ΟΜ.Κ.Ε. στην εκπομπή «Συνδέσεις»

Συνέντευξη του Προέδρου της ΟΜ.Κ.Ε. στην εκπομπή iNFO-19

Πρόσβαση των κωφών-βαρηκόων στις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας

10 Απρίλιος, 2020 Ανακοινώσεις
Πρόσβαση των κωφών-βαρηκόων στις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας

   Στις ιδιάζουσες συνθήκες που εορτάζεται φέτος η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος χαιρετίζει τη συμμετοχή της ΕΡΤ στη μεγαλύτερη γιορτή του χριστιανισμού μεταδίδοντας απευθείας τις Ακολουθίες των αγίων ημερών, οι οποίες είναι σημαντικό να είναι προσβάσιμες στο σύνολο του πληθυσμού.

   Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, κατά τις απογευματινές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ακολουθίας της Αναστάσεως θα παρίσταται Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, εξειδικευμένος στις θρησκευτικές τελετές. Ζητούμε να μεριμνήσετε ώστε η μετάδοσή τους από το κανάλι της ΕΡΤ2 να συμπεριλαμβάνει παράθυρο απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, για την απρόσκοπτη παρακολούθησή τους από τους κωφούς – βαρήκοους πολίτες.

   Βέβαιοι πως θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας πιστεύοντας ακράδαντα ότι, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες.

Προσβάσιμη Εκπαιδευτική Τηλεόραση για τους κωφούς – βαρήκοους μαθητές

10 Απρίλιος, 2020 Ανακοινώσεις
Προσβάσιμη Εκπαιδευτική Τηλεόραση για τους κωφούς – βαρήκοους μαθητές

   Στις δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις που όλοι μας βιώνουμε, είναι εξαιρετικά σημαντική κάθε πρωτοβουλία ενίσχυσης της επαφής των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία. Το εγχείρημα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, που άρχισε να προβάλλεται από τη Δευτέρα, 30/3/2020, στην ΕΡΤ2, αποτελεί μια πρωτοποριακή δράση για τους μαθητές του δημοτικού, γι’ αυτό και είναι κρίσιμης σημασίας να είναι προσβάσιμη στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού.

   Προκειμένου λοιπόν να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής από την εκπαιδευτική διαδικασία, ζητούμε για τις ανάγκες των κωφών και βαρήκοων μαθητών την παροχή διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα, καθώς και υποτιτλισμού, κατά τη διάρκεια μετάδοσης της εν λόγω εκπομπής.

   Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η πρεμιέρα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης σημείωσε τηλεθέαση-ρεκόρ (51,2%) στους μαθητές, γεγονός που πιστοποιεί ότι και οι ίδιοι, περιορισμένοι στα σπίτια τους, διψούν για μάθηση και ανταποκρίνονται άμεσα στα μαθησιακά ερεθίσματα που τους παρέχονται.

   Με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση, παρακαλούμε ο σχεδιασμός και άλλων μελλοντικών αντίστοιχων πρωτοβουλιών σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης να είναι πάντα ολιστικός, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους μαθητές-φοιτητές και καλύπτοντας τις πάσης φύσεως ανάγκες τους λόγω αναπηρίας – προκειμένου για τους κωφούς και βαρήκοους, παρέχοντας διερμηνεία στη νοηματική και υποτιτλισμό.

   Παραμένουμε πάντα στις επάλξεις, αλλά και στη διάθεσή σας, προκειμένου όλοι οι αρμόδιοι φορείς να δρουν στο πλαίσιο μιας γόνιμης συνεργασίας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις.