Αναβολή Εξετάσεων Επάρκειας ΕΝΓ


Η ΟΜΚΕ ενημερώνει τους/τις υποψηφίους/ες ότι οι εξετάσεις επάρκειας ΕΝΓ που επρόκειτο να διεξαχθούν στις 3,4 & 5 Ιουλίου 2015 αναβάλλονται για τις 10,11 & 12 Ιουλίου 2015, λόγω της απόφασης της κυβέρνησης να διεξάγει δημοψήφισμα.

Το ωριαίο πρόγραμμα εξετάσεων των υποψηφίων παραμένει ως έχει με τς νέες ημερομηνίες.