Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ξεκινά ο εμβολιασμός στα ειδικά σχολεία

18 Μάρτιος, 2021 Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ξεκινά ο εμβολιασμός στα ειδικά σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών/ τριών (ηλικίας 16 ετών και άνω), τους Εκπαιδευτικούς, το Ειδικό́ Εκπαιδευτικό́ Προσωπικό́ (Ε.Ε.Π.) και το Ειδικό́ Βοηθητικό́ Προσωπικό́ (Ε.Β.Π.) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που εκδήλωσαν ενδιαφέρον εμβολιασμού́ στο υπουργείο Υγείας να προγραμματίσουν άμεσα ραντεβού́ στην ιστοσελίδα: https://emvolio.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται.

Η εγκύκλιος η οποία στάλθηκε με τις οδηγίες είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και της συγκροτημένης δουλειάς του αναπηρικού κινήματος και των οργανώσεών του, ΕΣΑμεΑ και ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με τα αρμόδια υπουργεία αλλά και την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, καθώς διεκδικούν την ασφαλή λειτουργία των ειδικών σχολείων.

Ανακοίνωση ΕΣΑμεΑ: Kατανομή θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για προστατευόμενους του ν. 2643/1998

16 Μάρτιος, 2021 Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ανακοίνωση ΕΣΑμεΑ: Kατανομή θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για προστατευόμενους του ν. 2643/1998

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 948 – 11.03.2021 η υπ. αριθμ. οικ. 10345/331 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κου Κωνσταντίνου με την κατανομή θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών) για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998.

Αναλυτικά το ΦΕΚ· Κατανέμουμε, ανά κατηγορία προστατευομένων από τις διατάξεις του ν. 2643/1998 προσώπων, τις εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) θέσεις εργασίας στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών) για τη λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.190/35935/11.11.2019 (ορθή επανάληψη 13.11.2019) και υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ.99/11262/8.07.2020 αποφάσεις της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) για άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998, και οι οποίες θα πληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2643/1998.

Αναβολή εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2021

Αναβολή εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση σχετικά με τις Εξετάσεις Επάρκειας Μαρτίου 2021

Έπειτα από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΜ.Κ.Ε, λόγω των συνεχών απαγορεύσεων που εξακολουθούν να ισχύουν με εντολή των Αρμόδιων Αρχών, όσον αφορά στο θέμα του Κορωνοϊού που εξακολουθεί να πλήττει όλη την
Ελλάδα, σας ενημερώνουμε ότι ελήφθη απόφαση να αναβληθεί η διενέργεια των προγραμματισμένων εξετάσεων Επάρκειας της περιόδου Μαρτίου 2021.

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα προσδιοριστούν προ της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2021 και θα ανακοινωθούν εγκαίρως, ακολουθώντας πάντα τις σχετικές οδηγίες των φορέων υγείας.

Οι υποψήφιοι, δεδομένου ότι έχουν καταβάλει τα εξέταστρα για την εξεταστική που αναβάλλεται, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια και θα πρέπει να αναμένουν ανακοίνωση της ΟΜΚΕ για τις νέες ημερομηνίες.

Στη διάθεση σας,
ΟΜ.Κ.Ε.
Τηλ.επικ : +306986998410
email : omke.eparkeia.eng@gmail.com

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

22 Ιανουάριος, 2021 Ανακοινώσεις
Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι 31/10/2021.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 25-01-2021 και λήξης η 31-10-2021.

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος.

Να γίνει άμεσα δεκτή η πρόσληψη ιατρού με κώφωση στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης

19 Ιανουάριος, 2021 Ανακοινώσεις
Να γίνει άμεσα δεκτή η πρόσληψη ιατρού με κώφωση στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης

Κύριε Υπουργέ,

η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), η οποία αποτελεί δευτεροβάθμια κοινωνικοσυνδικαλιστική οργάνωση που αντιπροσωπεύει σε εθνικό επίπεδο τους κωφούςβαρήκοους πολίτες μέσω των 15 (δεκαπέντε) Πρωτοβάθμιων Σωματείων της, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την απόρριψη πρόσληψης ειδικευόμενου ιατρού χειρουργικής από το Κέντρο Υγείας Λευκίμμης, με την αιτιολογία ότι λόγω της κώφωσης δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Το γεγονός αυτό παραβιάζει κατάφωρα θεμελιώδη δικαιώματα και συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή διάκριση εις βάρος των κωφών-βαρήκοων πολιτών, αλλά και των ΑμεΑ γενικότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη:
το άρθρο 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012, «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην εργασία των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους. Αυτό συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στην ευκαιρία να ζουν από εργασία που επιλέγεται ελεύθερα ή είναι αποδεκτή σε μια αγοράς εργασίας και σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ανοικτό, ενιαίο και προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες.

α. Να απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει της αναπηρίας, σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των όρων πρόσληψης, μίσθωσης και απασχόλησης, συνέχισης της απασχόλησης, εξέλιξης της σταδιοδρομίας και ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας,
β. Να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ίσων ευκαιριών και της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας από παρενοχλήσεις και της αποκατάστασης των παραπόνων,

θ. Να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες στον εργασιακό χώρο»

την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.»

το άρθρο 5 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση» του ν. 4443/2016 «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, …»,

ζητάμε να εξετάσετε το ανωτέρω ζήτημα και να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει άμεσα δεκτή η πρόσληψη του εν λόγω ιατρού στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης και να μπορέσει να προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του σε αυτό.

Βέβαιοι πως θα ανταποκριθείτε θετικά και άμεσα στο δίκαιο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Sign Links

12 Ιανουάριος, 2021 Ανακοινώσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Sign Links

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος προσκαλεί Κωφούς όλων των ηλικιών να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα SignLinks «Κωφοί ενήλικες σύμβουλοι ως πρότυπα ρόλου, μέντορες για τον κόσμο των ακουόντων: Κρίκοι της ίδιας αλυσίδας».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στις πρακτικές και το ρόλο των ενηλίκων Κωφών, ως συμβούλων, πρότυπα ρόλου, μέντορες για την υποστήριξη των οικογενειών κωφών παιδιών και των επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης των κωφών, προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητες και τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ακουόντων γονέων στην νοηματική γλώσσα. Η εκπαίδευση Κωφών ενηλίκων στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής και κατάρτισης ως πρότυπα ρόλου, μέντορες και δάσκαλοι νοηματικής γλώσσας.

Τα κριτήρια για την ένταξη και επιλογή των υποψηφίων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Κωφών Μοντέλων Ρόλων είναι:
Η συμπλήρωση της αίτησης εδώ: https://forms.gle/XLt3qyzLjtC85Nk6A
– Μια συνέντευξη με τα μέλη της επιτροπής επιλογής των ομάδων με τον Τάκη Κορδονούρη, την Σπυριδούλα Καρίπη και τον Βασίλη Κουρμπέτη.

Θα δημιουργηθούν δύο τμήματα των 10 ατόμων. Το ένα τμήμα θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως και το δεύτερο τμήμα μόνο εξ αποστάσεως. Η δια ζώσης βιωματική εκπαίδευση θα υλοποιηθεί στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης κυρίως Σάββατα 5 με 9 μμ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00’

Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση θα γίνει με την πλατφόρμα edx των πανεπιστημίων Harvard και MIT και η ανάπτυξη της πλατφόρμας από την OpenPedia.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης από την ΟΜΚΕ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο e-mail: sl@signlinks.eu