Άρθα Κατηγορίας

Επάρκεια


Προκήρυξη Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2018.pdf Κανονισμός Διενέργειας Εξετάσεων Επάρκειας στην Ε.Ν.Γ.pdf

89

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2017. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf Πρόγραμμα Αθήνας.pdf  ορθή επανάληψη 01/11/17

48

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου – Ιουλίου 2017. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

107

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Απριλίου 2017. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf Πρόγραμμα Αθήνας.pdf

76

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2016. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

58

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου – Ιουλίου 2016. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

65