Εθνικές Οδηγίες Υποτιτλισμού για Λόγους Αισθητηριακής Πρόσβασης (ελληνική τηλεόραση)


https://www.atlas-ep.com/el/post/el-greeksubtitlingguide

Δημοσιεύθηκαν χθες, Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 οι Εθνικές Οδηγίες Υποτιτλισμού για Λόγους Αισθητηριακής Πρόσβασης. Οι οδηγίες προέκυψαν από την ανάγκη να σταθεροποιηθούν οι πρακτικές που εφαρμόζονται κατά τη δημιουργία του εν λόγω περιεχομένου, προκειμένου να μπορούν οι θεατές και οι θεάτριες να απολαμβάνουν ομαλή παρακολούθηση μεταξύ τηλεοπτικών παραγωγών χωρίς να αναγκάζονται να διερευνούν τους τρόπους αποτύπωσης του περιεχομένου ανά περίπτωση, καθώς και λόγω της ανάγκης βελτίωσης της ποιότητας του εν λόγω περιεχομένου σε όλα τα επίπεδα: τεχνικό, γλωσσικό και αισθητηριακό.

Συγγραφέας: Δρ Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη
Φορέας Ανάθεσης: Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος
Νόμιμη δικαιούχος, κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη
Ελεγκτικοί φορείς: Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
Συμβουλευτικός φορέας: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

Η αναπαραγωγή των Οδηγιών χωρίς σαφή βιβλιογραφική αναφορά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ.

Μπορείτε να υποβάλλετε τα σχόλιά σας ή παρατηρήσεις για τη μη εφαρμογή των Οδηγιών στη φόρμα που θα βρείτε εδώ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqL6AMCekXec_4ogKhC97Doba7GeHkJuQiIZ02QfgR7DZkmw/viewform