«Ζητούμε τη δια βίου χορήγηση του επιδόματος κώφωσης-βαρηκοΐας με νομοθετική ρύθμιση»


 


Προς: -κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
            -κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών
            -κα Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κοιν.: -κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελλάδος
            -κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
            -κ. Ιωάννη Μπρατάκο, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας
            -κ. Γεώργιο Σταμάτη, ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
            -Πρόεδρο και μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
            -Πρόεδρο και μέλη της Υποεπιτροπής για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία της Βουλής των Ελλήνων
            -κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Πρόεδρο Ε.Σ.Α.μεΑ.
            -Σωματεία – Μέλη της ΟΜ.Κ.Ε.

Κύριοι Υπουργοί,
           η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) θα ήθελε, αρχικά, να εκφράσει την ικανοποίησή της για την αύξηση των επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, έπειτα από δώδεκα χρόνια στασιμότητας. Σε μία περίοδο πολλαπλών κρίσεων, πραγματοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος.

           Ωστόσο, μία χρόνια και παράλογη αδικία εις βάρος των κωφών και βαρήκοων ατόμων παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά τις πολυετείς επίμονες προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας για την αποκατάστασή της.

           Επαναφέρουμε, λοιπόν, με το παρόν το αίτημα της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος για χορήγηση του επιδόματος κώφωσης-βαρηκοΐας στα κωφά-βαρήκοα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με κατάργηση των ισχυόντων ηλικιακών περιορισμών.

Κύριοι Υπουργοί,
λαμβάνοντας υπόψη:

 • την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως :
 • τον ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’ /13.09.2017), ο οποίος αναφέρει:
 • – στην παρ. 1 του άρθρου 61 «Γενικές υποχρεώσεις»: 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του,
  – στην παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές»: 2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης…

 • τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,

           ήρθε η ώρα να άρετε με νομοθετική ρύθμιση τη χρόνια αδικία που βιώνουν οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες αποσυνδέοντας την παροχή του επιδόματος κώφωσης – βαρηκοΐας από ηλικιακά κριτήρια, καθώς αποτελεί μία μόνιμη και μη αναστρέψιμη μορφή αναπηρίας που κατ’ ανάγκη συνεπάγεται πρόσθετες ανάγκες και οικονομικές επιβαρύνσεις.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση του επιδόματος κώφωσης-βαρηκοΐας στα κωφά-βαρήκοα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με κατάργηση των ισχυόντων ηλικιακών περιορισμών

Αιτιολόγηση του ως άνω αιτήματός μας:

 • Τα κωφά-βαρήκοα άτομα συνιστούν την πλέον αδικημένη κατηγορία Ατόμων με Αναπηρία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η χορήγηση του επιδόματος κώφωσης-βαρηκοΐας διακόπτεται μεταξύ του 18ου (ή του 25ου σε περίπτωση φοίτησης σε ΑΕΙ – ΤΕΙ κ.λπ.) και του 65ου έτους της ηλικίας τους.
  Στις ηλικίες άνω των 18 και έως 65 ετών, για τη συνέχιση της χορήγησης του επιδόματος, απαιτείται ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και δεύτερη αναπηρία.
 • Η κώφωση-βαρηκοΐα είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη αναπηρία.
 • Το επίδομα συνδέεται με την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που συνεπάγεται η εν λόγω αναπηρία, όπως με τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα οποία δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά ταμεία, παρά μόνο κατά ένα μικρό ποσοστό της τιμής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ακουστικό βαρηκοΐας μέσης απόδοσης κοστίζει περίπου 1.200 ευρώ και μάλιστα η συγκεκριμένη δαπάνη γίνεται ακόμα περισσότερο δυσβάσταχτη για οικογένειες με δύο ή και περισσότερα κωφά-βαρήκοα μέλη. Επιπρόσθετα, για τα υπόλοιπα υποστηρικτικά τεχνικά βοηθήματα (μπαταρίες ακουστικών βαρηκοΐας, ηλεκτρονικά συστήματα οπτικής ειδοποίησης [ενδεικτικά: κουδούνι, τηλέφωνο, συναγερμός, ενδοεπικοινωνία μωρού με φωτεινά σήματα], ρολόγια-ξυπνητήρια [φορητά & ψηφιακά] με δόνηση, ενισχυτής για σταθερά και κινητά τηλέφωνα, αλλά και για τηλεόραση και ραδιόφωνο κ.λπ.) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη κάλυψής τους από τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Το ποσοστό ανεργίας των κωφών-βαρήκοων ατόμων είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς υπερβαίνει το 30%. Στις δε ηλικίες 25-40 ετών υπερβαίνει το 70%.
 • Στο ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαβίωσης εξαιτίας της εν λόγω αναπηρίας θα πρέπει να προστεθεί και η ανάγκη των κωφών-βαρήκοων ατόμων για λογοθεραπεία, με στόχο τη βελτίωση της άρθρωσής τους, δαπάνη επίσης υπέρογκη, καθώς και στην προκειμένη περίπτωση η αποζημίωση από τα ασφαλιστικά ταμεία είναι πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να καθίσταται εντέλει απρόσιτο αγαθό υποστήριξης για τους περισσότερους.
 • Η κώφωση-βαρηκοΐα συνεπάγεται και άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως η χρήση αισθητήρων παρκαρίσματος με φωτεινή ειδοποίηση για τους κωφούς-βαρήκοους οδηγούς, η τοποθέτηση ψηφιακής κάμερας στην είσοδο πολυκατοικιών όπου διαμένουν κωφά-βαρήκοα άτομα, αλλά και άλλες εύλογες προσαρμογές που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

           Κατόπιν αυτών, ζητούμε με νομοθετική ρύθμιση την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων ώστε να χορηγείται το επίδομα κώφωσης – βαρηκοΐας στα κωφά-βαρήκοα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με κατάργηση των ισχυόντων ηλικιακών περιορισμών.