«Έντονη ανησυχία για την πρόθεση του Υπ. Παιδείας να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών – Βαρηκόων Πάτρας»


Προς: -κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
-κα Ζωή Μακρή, Υφυπουργό Παιδείας αρμόδια για θέματα Α/βάθμιας, Β/βάθμιας εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
-κ. Αλέξανδρο Κόπτση, Γ.Γ. Α/βάθμιας, Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Κοιν.: -κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελλάδος
-κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
-κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Πρόεδρο Ε.Σ.Α.μεΑ.
-Σωματεία – Μέλη της ΟΜ.Κ.Ε.
-Ειδικό Νηπιαγωγείο / Δημοτικό Σχολείο Κωφών-Βαρηκόων Πάτρας

Κυρία Υπουργέ,

η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), η οποία αποτελεί δευτεροβάθμια κοινωνικοσυνδικαλιστική οργάνωση που αντιπροσωπεύει σε εθνικό επίπεδο τους κωφούς-βαρήκοους πολίτες μέσω των 15 (δεκαπέντε) Πρωτοβάθμιων Σωματείων της, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την πρόθεση του Υπουργείου σας να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών και Βαρηκόων Πάτρας, στο πλαίσιο της συγχώνευσης σχολικών τμημάτων.

Αρχικά, αξίζει να τονιστεί ότι στα ειδικά σχολεία οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών να αλλάζει κατά τη διάρκεια αυτής είτε από μετεγγραφές που πραγματοποιούνται από γενικά σχολεία είτε από διαγνώσεις που γίνονται μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Πάτρας λειτουργεί από το 1988 στους χώρους του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών της Πάτρας παρέχοντας την απαιτούμενη εκπαίδευση σε κωφούς – βαρήκοους μαθητές ηλικίας 4 έως 7 ετών. Επιπλέον, από τον Φεβρουάριο του 2013, στο σχολείο λειτουργεί το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης το οποίο απευθύνεται σε οικογένειες κωφών – βαρήκοων παιδιών, με αποστολή την παροχή κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών στα μέλη των οικογενειών και την ενδυνάμωση και επιμόρφωσή τους σε θέματα κώφωσης – βαρηκοΐας. Η αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών και Βαρηκόων Πάτρας θα οδηγήσει τους μαθητές και τους γονείς αυτών στον αποκλεισμό τους από την εκπαιδευτική διαδικασία και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που αυτό προσφέρει.

Λαμβάνοντας υπόψη:

• τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 και συγκεκριμένα το:
Άρθρο 24 «Εκπαίδευση»
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να διδάσκονται δεξιότητες ζωής και κοινωνικής ανάπτυξης, προκειμένου να διευκολύνουν την πλήρη και ίση συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και ως μέλη της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανόμενης και:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β. Της διευκόλυνσης της εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας και της προαγωγής της γλωσσικής ταυτότητας της κοινότητας των κωφών,

γ. Της διασφάλισης ότι η εκπαίδευση των προσώπων και ιδιαίτερα των παιδιών, που είναι τυφλά, κωφά ή τυφλά και κωφά, διεξάγεται με τις πιο κατάλληλες γλώσσες, τρόπους και μέσα επικοινωνίας για το συγκεκριμένο άτομο και σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη.

4. Προκειμένου να βοηθήσουν τη διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος αυτού, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων και των δασκάλων με αναπηρίες, που κατέχουν τα τυπικά προσόντα στη νοηματική γλώσσα και / ή στη Μπράιγ και να εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες και το προσωπικό που απασχολούνται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Μια τέτοια κατάρτιση θα ενσωματώνει ευαισθητοποίηση για την αναπηρία και τη χρήση κατάλληλων βελτιωμένων και εναλλακτικών τρόπων, μέσων και μορφών επικοινωνίας, εκπαιδευτικών τεχνικών και υλικών, για να υποστηριχθούν τα άτομα με αναπηρίες.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ζητούμε να επανεξετάσετε την απόφαση για αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών και Βαρηκόων Πάτρας και να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και την εκπλήρωση της αποστολής του.

Βέβαιοι πως θα ανταποκριθείτε θετικά και άμεσα στο δίκαιο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.