Πρόταση ΟΜ.Κ.Ε. επί του σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς: – κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, Υπουργό Δικαιοσύνης
– Πρόεδρο & Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
– Πρόεδρο & Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Κοιν.: – κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελλάδος
– κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
– κ. Ιωάννη Οικονόμου, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
– κ. Γεώργιο Κώτσηρα, Υφυπουργό Δικαιοσύνης
– κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Πρόεδρο Ε.Σ.Α.μεΑ.
– Σωματεία – Μέλη της ΟΜ.Κ.Ε.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριοι Πρόεδροι και Μέλη,

    η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), αποτελεί δευτεροβάθμια κοινωνικοσυνδικαλιστική οργάνωση που αντιπροσωπεύει σε εθνικό επίπεδο τους κωφούς-βαρήκοους πολίτες μέσω των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της.

    Με το παρόν έγγραφο, σας υποβάλλουμε την πρότασή μας επί του σχεδίου νόμου«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜ.Κ.Ε.)

Πρόταση επί του σχεδίου νόμου
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7
Δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ:

– Η παρ. 6 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

  • 6.α). Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17:00 έως 23:00 ημερησίως είναι υποχρεωτική για τους παρόχους γενικού ενημερωτικού περιεχομένου. Επιπρόσθετα οι πάροχοι γενικού ενημερωτικού περιεχομένου οφείλουν να διαθέτουν ως κατ’ αίτηση περιεχόμενο (videoondemand) μέσω του επίσημου ιστοτόπου τους χωρίς χρέωση για τον χρήστη τα δελτία ειδήσεων του πρώτου εδαφίου για περίοδο τουλάχιστον μιας εβδομάδας από την ημερομηνία μετάδοσής τους. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους παρόχους περιεχομένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων ατόμων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13, όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη.»..
    β). Η ΕΡΤ Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 υποχρεούται να μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική, τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας καθώς και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (βραδινό) διάρκειας εξήντα (60) λεπτών μεταξύ των ωρών 17:00-23:00 ημερησίως.