Άρθα Κατηγορίας

Επάρκεια


Ενημερώνουμε όλους τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις εξετάσεις Επάρκειας Μαρτίου 2023 ότι τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα από σήμερα, 30/03/23, στην σελίδα eparkeiaeng.omke.gr. Εκεί θα βρείτε αναλυτική βαθμολογία καθώς και ενημέρωση σχετικά με τις Βεβαιώσεις για τους επιτυχόντες. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν …

765

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2023. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

1.5k

Προκήρυξη Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2023.pdf Κανονισμός Διενέργειας Εξετάσεων Επάρκειας στην Ε.Ν.Γ.pdf

1.9k

Ενημερώνομε όλους τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις εξετάσεις Επάρκειας Νοεμβρίου 2022 ότι τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα από σήμερα, 29/11/22, στην σελίδα eparkeiaeng.omke.gr. Εκεί θα βρείτε αναλυτική βαθμολογία καθώς και ενημέρωση σχετικά με τις Βεβαιώσεις για τους επιτυχόντες. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν …

952

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2022. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf Πρόγραμμα Αθήνας.pdf

1.5k

Προκήρυξη Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2022.pdf Κανονισμός Διενέργειας Εξετάσεων Επάρκειας στην Ε.Ν.Γ.pdf

1.8k

Ενημερώνομε όλους τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις εξετάσεις Επάρκειας Ιουλίου 2022 ότι τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα από σήμερα, 22/07/22, στην σελίδα eparkeiaeng.omke.gr. Εκεί θα βρείτε αναλυτική βαθμολογία καθώς και ενημέρωση σχετικά με τις Βεβαιώσεις για τους επιτυχόντες. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν …

1.4k

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουλίου 2022. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

2.2k

Προκήρυξη Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουλίου 2022.pdf Κανονισμός Διενέργειας Εξετάσεων Επάρκειας στην Ε.Ν.Γ.pdf

2.2k

Ενημερώνομε όλους τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις εξετάσεις Επάρκειας Μαρτίου 2022 ότι τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα από σήμερα, 30/03/22, στην σελίδα eparkeiaeng.omke.gr. Εκεί θα βρείτε αναλυτική βαθμολογία καθώς και ενημέρωση σχετικά με τις Βεβαιώσεις για τους επιτυχόντες. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν …

1.4k