Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Νοεμβρίου 2023


Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2023.