Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Ιουλίου 2023


Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουλίου 2023.