Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοέμβριος 2013


Στα συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2013 για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.