Προκηρύξεις για θέσεις στο δημόσιο πανελλαδικά με τον Ν. 2643/98

7 Ιανουάριος, 2015 Ε.Σ.Α.μεΑ., Προκηρύξεις
Προκηρύξεις για θέσεις στο δημόσιο πανελλαδικά με τον Ν. 2643/98

Μετά από επίπονες προσπάθειες της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι πλέον γεγονός η προκήρυξη θέσεων στο Δημόσιο για προστατευόμενους του νόμου 2642/1998.
Από τις 30/12/2014 έως και 29/01/2015, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Επιτροπές Πανελλαδικά του Ν.2643/98. Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
Τα έντυπα των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκδώσει από 30/12/2014 έως 29/01/2015 , αναφέρονται στο Β΄ τεύχος ΦΕΚ με αρ. 3408/18-12-2014 που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης υπαλλήλου με γνώσεις λογιστικής για τα κεντρικά γραφεία της ΟΜ.Κ.Ε.

28 Νοέμβριος, 2014 Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης υπαλλήλου με γνώσεις λογιστικής για τα κεντρικά γραφεία της ΟΜ.Κ.Ε.

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), προκηρύσσει την πλήρωση 1 (μίας) θέσης υπαλλήλου με γνώσεις λογιστικής για τα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και έντυπο αίτησης έως την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 στα κεντρικά γραφεία της ΟΜ.Κ.Ε. (Ελευθ. Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hfd@otenet.gr ή στο fax 2105233968.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο αίτησης από τα κεντρικά γραφεία της ΟΜ.Κ.Ε. ή στο παρακάτω συνημμένο (Προκήρυξη.pdf).
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη τη Δευτέρα 15/12/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2105233950 – 6957506241.

Συνημμένα:

Προκηρύξεις για τα Προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης και Εκμάθησης ΕΝΓ στο ΕΙΚ

18 Νοέμβριος, 2014 Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις
Προκηρύξεις για τα Προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης και Εκμάθησης ΕΝΓ στο ΕΙΚ

Συνημμένα θα βρείτε τις προκηρύξεις για τα προγράμματα της πρώιμης παρέμβασης και εκμάθησης ΕΝΓ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν τα σχετικά έντυπα (προκηρύξεις και αιτήσεις) στον υπερσύνδεσμο: http://www.estiades.com.gr/nea-anakoinoseis/

Έπειτα από αίτημα της Ομοσπονδίας μας, οι “ΕΣΤΙΑΔΕΣ” δέχονται αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 21:00′.

Προκήρυξη Εκπαιδευτών Ε.Ν.Γ. για τις ανάγκες της Σχολής Ε.Ν.Γ. της ΟΜ.Κ.Ε.

1 Σεπτέμβριος, 2014 Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις
Προκήρυξη Εκπαιδευτών Ε.Ν.Γ. για τις ανάγκες της Σχολής Ε.Ν.Γ. της ΟΜ.Κ.Ε.

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) θα προσλάβει εκπαιδευτές Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) για τις ανάγκες της Σχολής Ε.Ν.Γ. καθώς και εκπαιδευτές – διερμηνείς Ε.Ν.Γ. για το τμήμα υποψήφιων διερμηνέων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην ΟΜ.Κ.Ε. (Ελευθ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 1ος όροφος), ώρες 09:00-15:00 ή στο φαξ: 210 5233968 ή στο e-mail: hfd@otenet.gr, έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014, επισυνάπτοντας:

  •  για τα τμήματα εκμάθησης Ε.Ν.Γ. Α΄- Δ΄έτους:
  •  βιογραφικό σημείωμα
  •  αντίγραφα πιστοποιητικού ειδίκευσης στη διδασκαλία Ε.Ν.Γ.
  •  βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σεμιναρίων διδασκαλίας Ε.Ν.Γ. κ.λπ.
  •  για το τμήμα υποψήφιων διερμηνέων Ε.Ν.Γ.:
  •  βιογραφικό σημείωμα
  •  αντίγραφο βεβαίωσης διερμηνέα Ε.Ν.Γ.
  •  βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.

Πρόσληψη Εκπαιδευτών Ε.Ν.Γ. στη Σχολή Ε.Ν.Γ. της ΟΜ.Κ.Ε.

9 Σεπτέμβριος, 2013 Προκηρύξεις
Πρόσληψη Εκπαιδευτών Ε.Ν.Γ. στη Σχολή Ε.Ν.Γ. της ΟΜ.Κ.Ε.

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) θα προσλάβει εκπαιδευτές Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) για τις ανάγκες της Σχολής Ε.Ν.Γ. καθώς και εκπαιδευτές – διερμηνείς Ε.Ν.Γ. για το τμήμα υποψήφιων διερμηνέων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ΟΜ.Κ.Ε. (Ελευθ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 1ος όροφος), ώρες 09:00-15:00 ή στο φαξ: 2105233968 ή στο e-mail:

hfd@otenet.gr, έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013, επισυνάπτοντας: Περισσότερα