Άρθα Κατηγορίας

Προκηρύξεις


Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) συνολικά θέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών από άτομα που προστατεύονται από το Ν. 2643/98 (ΦΕΚ 220 τ.Α 28.9.1998). Μεταβιβάσιμo αρχείo:  Προκήρυξη_AμεA.pdf

207