Άρθα Κατηγορίας

Βίντεο


Παρακάτω, μπορείτε να ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης: Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

113