Άρθα Κατηγορίας

Βίντεο


Ελληνική έκδοση (English version below) Φίλες και φίλοι, Εκ μέρους του γενικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλαδος (OM.K.E.), σας παρουσιάζουμε τη διακήρυξη της ΟΜ.Κ.Ε. και σας καλώ να στηρίξετε το πάγιο αίτημα των κωφών, των βαρήκοων και γενικά όλων των …

775