Δήμος Θεσσαλονίκης – Ψυχολογική Υποστήριξη στην Ε.Ν.Γ.

10 Μάιος, 2013 Ανακοινώσεις, Βίντεο
Δήμος Θεσσαλονίκης – Ψυχολογική Υποστήριξη στην Ε.Ν.Γ.


Παρακάτω, μπορείτε να ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης:

Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Περισσότερα