Διακήρυξη για τη Συνταγματική Αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας / Declaration on the Constitutional Recognition of Greek Sign Language

11 Φεβρουάριος, 2014 Ανακοινώσεις, Βίντεο
Διακήρυξη για τη Συνταγματική Αναγνώριση  της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας / Declaration on the Constitutional Recognition of Greek Sign Language

Ελληνική έκδοση

(English version below)
Φίλες και φίλοι,
Εκ μέρους του γενικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλαδος (OM.K.E.), σας παρουσιάζουμε τη διακήρυξη της ΟΜ.Κ.Ε. και σας καλώ να στηρίξετε το πάγιο αίτημα των κωφών, των βαρήκοων και γενικά όλων των χρηστών της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας προκειμένου να αναγνωριστεί η νοηματική γλώσσα με άρθρο στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Περισσότερα