Άμεση επικοινωνία των κωφών και βαρήκοων πολιτών με την Άμεση Δράση μέσω SMS, Viber & WhatsApp


 


Στις 13 Ιουλίου 2018 το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, παρουσίασε το πρόγραμμα δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση κωφών και βαρήκοων πολιτών.

Οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο Άμεσης Δράσης (100) της Ελληνικής Αστυνομίας:

  • στέλνοντας δωρεάν γραπτό μήνυμα (sms) στο 100, αναφέροντας τη λέξη “Κωφός“.
    ή
  • στέλνοντας γραπτό μήνυμα μέσω των εφαρμογών Viber και WhatsApp στον αριθμό: 6972 011 110 .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός 6972011110 έχει χορηγηθεί αποκλειστικά για χρήση από τους κωφούς – βαρήκοους πολίτες. Η επικοινωνία με την Άμεση Δράση είναι δυνατή μόνο μέσω γραπτού μηνύματος και όχι μέσω βιντεοκλήσης.