Προκηρύξεις για τα Προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης και Εκμάθησης ΕΝΓ στο ΕΙΚ


Συνημμένα θα βρείτε τις προκηρύξεις για τα προγράμματα της πρώιμης παρέμβασης και εκμάθησης ΕΝΓ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν τα σχετικά έντυπα (προκηρύξεις και αιτήσεις) στον υπερσύνδεσμο: http://www.estiades.com.gr/nea-anakoinoseis/

Έπειτα από αίτημα της Ομοσπονδίας μας, οι “ΕΣΤΙΑΔΕΣ” δέχονται αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 21:00′.