Πρόσληψη Εκπαιδευτών Ε.Ν.Γ. στη Σχολή Ε.Ν.Γ. της ΟΜ.Κ.Ε.


Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) θα προσλάβει εκπαιδευτές Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) για τις ανάγκες της Σχολής Ε.Ν.Γ. καθώς και εκπαιδευτές – διερμηνείς Ε.Ν.Γ. για το τμήμα υποψήφιων διερμηνέων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ΟΜ.Κ.Ε. (Ελευθ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 1ος όροφος), ώρες 09:00-15:00 ή στο φαξ: 2105233968 ή στο e-mail: hfd@otenet.gr, έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013, επισυνάπτοντας:

για τα τμήματα εκμάθησης Ε.Ν.Γ. Α΄- Δ΄έτους:

  •  βιογραφικό σημείωμα
  •  αντίγραφα πιστοποιητικού ειδίκευσης στη διδασκαλία Ε.Ν.Γ.
  •  βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σεμιναρίων διδασκαλίας Ε.Ν.Γ. κ.λπ.

 

για το τμήμα υποψήφιων διερμηνέων Ε.Ν.Γ.:

  •  βιογραφικό σημείωμα
  •  αντίγραφο βεβαίωσης διερμηνέα Ε.Ν.Γ.
  •  βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.