Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Ιουνίου – Ιουλίου 2024


Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου – Ιουλίου 2024.