Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 με έκπτωση 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ από την Περιφέρεια Αττικής

4. Φεβρουάριος, 2019 Ανακοινώσεις, Βίντεο

 


Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων για την έκπτωση του 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 6-2-2019 και λήξης η 5-4-2019.