Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Γενικό Συμβούλιο της ΟΜ.Κ.Ε., που εκλέχτηκε από την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 19ης -20ης Μαρτίου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει την παρακάτω σύνθεση: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΙΜΨΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΣΑΡΗ ΣΟΦΙΑ …

408

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2022. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf Πρόγραμμα Αθήνας.pdf

2k

Συγκεκριμένα, τα βίντεο που ακολουθούν πλέον το νέο πρότυπο πλήρους προσβασιμότητας είναι τα εξής: Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr, καθώς και στο YouTube https://bit.ly/3sGVr0T. Δελτίο Τύπου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και …

226

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με …

3.6k

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 5/24.1.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαπέντε (15) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) σύμφωνα με …

547

    H Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος εκφράζει για μια ακόμα φορά την οργή και την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι η ΕΡΤ αγνόησε τις ανάγκες των κωφών και βαρήκοων τηλεθεατών, καθώς στις χθεσινές έκτακτες ανακοινώσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής …

149

Προκήρυξη Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2022.pdf Κανονισμός Διενέργειας Εξετάσεων Επάρκειας στην Ε.Ν.Γ.pdf

2.5k