Υπηρεσία εξ αποστάσεως διερμηνείας (Relay Service) στα Πολυδύναμα Ιατρικά Κέντρα (Δήμος Αθηναίων)


Πρόκειται για μία πολύτιμη υπηρεσία που εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε δημοτικές δομές υγείας της χώρας και παρέχεται δωρεάν στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να συνδέονται από τον χώρο των Πολυδύναμων Κέντρων (μέσω τάμπλετ που θα διαθέτουν τα Πολυδύναμα Κέντρα) με το Κέντρο εξ Αποστάσεως Διερμηνείας (Relay Center), από όπου διερμηνείς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας θα διευκολύνουν την επικοινωνία τους τόσο με τις διοικητικές υπηρεσίες (π.χ. για κλείσιμο ραντεβού) όσο και με το ιατρικό προσωπικό των Πολυδύναμων Κέντρων κατά τη διάρκεια μίας κλινικής εξέτασης με ιατρό.

Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου.