Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διερμηνείς Ε.Ν.Γ.

20. Ιούλιος, 2017 Ανακοινώσεις

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος καλεί τους Διερμηνείς Ε.Ν.Γ. που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο Πρόγραμμα Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα της ΟΜ.Κ.Ε. να υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  omkedrm@omke.gr , τα κάτωθι:

  • Την επισυναπτόμενη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Τίτλους Σπουδών
  • Βεβαίωση – Πιστοποιητικό Διερμηνέα Ε.Ν.Γ. σε ισχύ
  • (1) Μια φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2105233950 και 6942019348 ή στο ανωτέρω e-mail.