Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια


Θα γίνουν 2 τετραήμερα σεμινάρια, το ένα από τις 3 ως 6 Οκτώβρη και το άλλο από τις 31 Οκτώβρη ως τις 3 Νοέμβρη. Και τα δυο θα γίνουν στην Αθήνα. Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι τη Τετάρτη 24/09/2013 και ώρα 15:00.