Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜ.Κ.Ε. με τον Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης»


Την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) κ. Κωνσταντίνος Σίμψης, ο Αʹ Αντιπρόεδρος της ΟΜ.Κ.Ε. κ. Παναγιώτης Κορδονούρης και ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΟΜ.Κ.Ε. κ. Γεώργιος Μαρωπάκης συναντήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης κ. Δημήτριο Κιρμικίρογλου, στο γραφείο του τελευταίου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η αντιπροσωπεία της ΟΜ.Κ.Ε. έθεσε επί τάπητος τα χρόνια και δίκαια αιτήματά της, τα οποία είχε αναλύσει λεπτομερώς μέσω γραπτού υπομνήματος:

  • Αύξηση του ποσοστού των προσλήψεων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, προκειμένου να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας ανάμεσα στα κωφά – βαρήκοα άτομα και κυρίως στις νεαρές ηλικίες,
  • Άμεση κατάργηση της διάταξης του άρθρου 6, παρ. 2, του ν.4765/2021, καθώς ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από προσλήψεις συνιστά δυσμενή διάκριση και παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα,
  • Στελέχωση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με προσωπικό που κατέχει το πιστοποιητικό επάρκειας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των κωφών – βαρήκοων πολιτών σε μια υπηρεσία τόσο ζωτικής σημασίας,
  • Μοριοδότηση του πιστοποιητικού επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στις προσλήψεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα,
  • Εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε θέματα προσβασιμότητας κωφών και βαρήκοων ατόμων.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, ενώ ο κ. Γενικός, αναγνωρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων μας, δεσμεύτηκε να τα εξετάσει άμεσα και να προγραμματίσει δεύτερη συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΟΜ.Κ.Ε. ώστε να τεθούν σε τροχιά υλοποίησης.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΟΜ.Κ.Ε. δήλωσαν: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η συνάντηση θα σηματοδοτήσει την αφετηρία μιας γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος και του Υπουργείου Εσωτερικών με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών στην Ελλάδα. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την επόμενη συνάντηση και την υλοποίηση των αιτημάτων μας».