Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜ.Κ.Ε. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Τρ. Αλεξιάδη»


Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη είχε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), κ Ιωάννης Γιάλλουρος, την Τρίτη 5 Απριλίου 2016, με κύριο αίτημα την απαλλαγή των κωφών – βαρηκόων από τα τέλη κυκλοφορίας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, επίσης, ο συνεργάτης του Υπουργού, κ. Παν. Μαντούβαλος και οι κ.κ. Ιωσήφ Σταυρακάκης και Χρήστος Δαγρές, Ταμίας και Β’ Ταμίας της ΟΜ.Κ.Ε., αντίστοιχα.

me anaplhrwth ypourgo oikonomikwn

Από την πλευρά της ΟΜ.Κ.Ε., αναλύθηκε διεξοδικά στον Υπουργό η αναγκαιότητα σχετικής νομοθετικής τροπολογίας στο άρθρο 16 του Ν. 1798/1988 για την απαλλαγή των κωφών – βαρηκόων, με ποσοστό αναπηρίας 67% κι άνω, από τα τέλη κυκλοφορίας και την εφαρμογή ειδικών εκπτώσεων στο καθεστώς φορολογίας ιδιοκτησίας οχημάτων. Από τη στιγμή που οι κωφοί – βαρήκοοι είναι Άτομα με Αναπηρία, δεν είναι δυνατόν να μην δικαιούνται αυτοκίνητα χαρακτηρισμένα ως αναπηρικά. Τέλος, τονίστηκε το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει πολύ άσχημα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ανάμεσα στις οποίες και τους κωφούς – βαρήκοους, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά λόγω της έλλειψης ακοής και της έλλειψης πιστής εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε την ύπαρξη Ειδικής Ομάδας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για τη διαμόρφωση προτάσεων για την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν τη φορολόγηση των οχημάτων και τα τέλη κυκλοφορίας, η οποία έχει λάβει υπόψη της το αίτημα της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Στην Ειδική αυτή Ομάδα Εργασίας προεδρεύει και συντονίζει ο συνεργάτης του Υπουργού, κ. Παν. Μαντούβαλος, ο οποίος ανέφερε ότι θα κάνουν από πλευράς τους ότι είναι δυνατόν.

Η ΟΜ.Κ.Ε. επικρότησε την ύπαρξη της Ειδικής Ομάδας Εργασίας αυτής και το γεγονός ότι το αίτημά της είναι υπό επεξεργασία και αναμένει το τελικό σχέδιο πορίσματος της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας για να εξετάσει την πορεία του αιτήματός της.

Και οι δυο πλευρές συμφώνησαν τη διατήρηση τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας.

Η ΟΜ.Κ.Ε. θα εργαστεί δυναμικά προς κάθε κατεύθυνση για την υλοποίηση του αιτήματός της.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος στο τηλ. 210 5233950, ώρες 08:30 – 15:30, και στο email: hfd@otenet.gr.