Ανακοίνωση Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος


 


Η ΟΜ.Κ.Ε. ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις επάρκειας Ε.Ν.Γ. της περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2023 θα διεξαχθούν κανονικά και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής τους θα αναρτηθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η διοργάνωση των εξετάσεων αυτών και η χορήγηση βεβαιώσεων επάρκειας έχουν ανατεθεί ως αρμοδιότητες στην ΟΜ.Κ.Ε. δυνάμει του ν. 3699/2008 αρθ.7, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4186/2013 αρθ. 28, παρ. 10, μέχρι να συγκροτηθεί η αρμόδια Επιτροπή του ΕΟΠΠΕΠ.

Εδώ και 15 χρόνια η ΟΜ.Κ.Ε., απόλυτα συνεπής στη νομοθετικά καθορισμένη υποχρέωσή της, εφαρμόζει απαρέγκλιτα όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, προκειμένου να διενεργούνται επιτυχώς οι εξετάσεις επάρκειας με απώτερο στόχο την προστασία, εξέλιξη και διάδοση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Είναι δε πάντα ανοιχτή στον διάλογο τόσο με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τα Σωματεία-Μέλη της αλλά και το κάθε κωφό-βαρήκοο άτομο ξεχωριστά.

Εκβιαστικές συμπεριφορές, προσωπικά και συντεχνιακά συμφέροντα, που προβάλλονται ευθαρσώς τις τελευταίες ημέρες και επιδιώκουν την ακύρωση της διενέργειας των εξετάσεων επάρκειας Ε.Ν.Γ., που έχουν ήδη προκηρυχθεί, στρέφονται ενάντια στους υποψήφιους εξεταζόμενους, αδιαφορώντας επιδεικτικά για την πολυετή τους προσπάθεια, ενάντια στην ίδια την ελληνική νοηματική γλώσσα, ενάντια στην ΟΜ.Κ.Ε. και εν τέλει ενάντια στο σύνολο της κοινότητας των κωφών-βαρηκόων.

Τέτοιες καταστροφικές συμπεριφορές όχι μόνο δεν γίνονται αποδεκτές από την ΟΜ.Κ.Ε. αλλά έχουμε και την υποχρέωση να τις σταματήσουμε εν τη γενέσει τους, προκειμένου να προασπίσουμε τα μέλη μας και τους καταστατικούς μας σκοπούς.

Η αστική και ποινική ευθύνη των υπευθύνων θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια και δεν αποτελεί αντικείμενο αναρτήσεων στο διαδίκτυο.