Άρθρα Ενότητας

Ανακοινώσεις Διερμηνείας


Σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα Διερμηνείας στη Ν.Γ. της ΟΜ.Κ.Ε. θα παραμείνει κλειστό για τις ακόλουθες ημερομηνίες: Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2018 Τετάρτη 03 Ιανουαρίου 2018 Παρακαλούμε , προγραμματισμένα αιτήματα διερμηνείας που αφορούν τις παραπάνω ημερομηνίες να υποβληθούν μέχρι και την …

102