Πρόγραμμα Διερμηνείας στη Ν.Γ. – Ανακοίνωση για Κωφούς-Βαρήκοους Φοιτητές

2. Οκτώβριος, 2017 Ανακοινώσεις

 

                                                                ΔΩΡΗΤΗΣ

omke-snf

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα, το οποίο υποστηρίζει με δωρεά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καλεί τους Κωφούς-Βαρήκοους φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ που επιθυμούν διερμηνεία Ε.Ν.Γ. για τις ανάγκες των σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (Α’ & Β’ εξάμηνο), να αποστείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση στην Υπηρεσία του Προγράμματος Διερμηνείας στη Ν.Γ. στο e-mail omkedrm@omke.gr, μέχρι τη Δευτέρα 30/10/2017.

Δυνατότητα κάλυψης διερμηνείας σε ΑΕΙ/ΤΕΙ υπάρχει στις πόλεις όπου διαμένουν μόνιμα διερμηνείς Ε.Ν.Γ., ήτοι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη (Ηράκλειο).

Οι ώρες διερμηνείας που θα δικαιούται έκαστος Κωφός-Βαρήκοος φοιτητής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων που θα παραληφθούν και θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Μετά την εξάντληση του ορίου ωρών που θα οριστεί, τα αιτήματα διερμηνείας σε ΑΕΙ/ΤΕΙ θα καλύπτονται από εκπαιδευόμενους-υποψήφιους διερμηνείς που ασκούν την πρακτική τους άσκηση.

Σημείωση: Οι ώρες διερμηνείας στα ΑΕΙ/ΤΕΙ δεν θα αφαιρούνται από το δικαιούμενο ετήσιο όριο ωρών (25 ώρες) ανά Κωφό-Βαρήκοο.

Ετικέτες: