Εκδήλωση ΕΙΚ την Πέμπτη 11 Απριλίου & ώρα 18:00


Η τηλεπικοινωνία γίνεται προσβάσιμη στους κωφούς και βαρήκοους πολίτες μέσω μιας καινοτόμου υπηρεσίας στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών διοργανώνει εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα (οδός Ζαχάρωφ 1. Αμπελόκηποι) την Πέμπτη 11 Απριλίου, 2019 στις 18.00  με θέμα την παρουσίαση μιας καινοτόμου υπηρεσίας που δημιούργησε με την αρωγή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με αντικείμενο την  παροχή εξ’ αποστάσεως διερμηνείας, μέσω βιντεοτηλεπικοινωνίας, σε κωφούς και βαρήκοους πολίτες.

  Με την υπηρεσία αυτή οι κωφοί ή βαρήκοοι μπορούν μέσω βιντεοκλήσης από το κινητό τους τηλέφωνο και του διερμηνέα της υπηρεσίας του Ιδρύματος, να συνομιλούν στο τηλέφωνο με οποιονδήποτε ακούοντα σε πραγματικό χρόνο, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον υπόλοιπο πληθυσμό.  Με τον τρόπο αυτόν κωφοί και βαρήκοοι, μπορούν να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους (ιατρικές, με δημόσιες υπηρεσίες, ιδιώτες, συγγενείς, φίλους κτλ) άμεσα και αποτελεσματικά, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

  Σκοπός της δημιουργίας αυτής της υπηρεσίας είναι η διευκόλυνση όλων των κωφών και βαρήκοων ανθρώπων, που λόγω των προβλημάτων ακοής που αντιμετωπίζουν δεν έχουν πρόσβαση στην επικοινωνία της κοινωνίας που ζουν, να αποκτήσουν μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών ισότιμη με τους υπόλοιπους πολίτες πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά επικοινωνίας, όπως αυτό της τηλεπικοινωνίας, που θα  ενισχύσουν σημαντικά την ποιότητα της διαβίωσης τους.

  Σκοπός επίσης αυτής της υπηρεσίας είναι η εξυπηρέτηση όλων των κωφών και βαρήκοων συνανθρώπων μας από όλη την Ελλάδα και κυρίως αυτών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές όπου συνήθως δεν υπάρχουν διερμηνείς για να τους εξυπηρετήσουν.

Στην εκδήλωση καλούνται να παραβρεθούν όλοι οι κωφοί και βαρήκοοι, οι συγγενείς τους, οι εκπαιδευτικοί, οι σπουδαστές, οι διερμηνείς και γενικά όσοι ενδιαφέρονται για τους κωφούς/βαρήκοους συνανθρώπους μας καθώς και όσοι εργάζονται στον τομέα της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών προς όφελος του ανθρώπου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει και επίδειξη της χρήσης της υπηρεσίας αυτής ειδικά για να διευκολυνθούν όσοι κωφοί και βαρήκοοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ή δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία.