Αίτηση για Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κάμπινγκ Νεολαίας Κωφών στη Βουλγαρία