Δελτίο Τύπου «Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό των κωφών – βαρήκοων πολιτών από την ενημέρωση»


     H Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος εκφράζει την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι η ΕΡΤ αγνόησε για μια ακόμα φορά τις ανάγκες των τηλεθεατών με προβλήματα ακοής, καθώς στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού την Τρίτη 09 Μαρτίου και την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, δεν υπήρχε παράλληλη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, αλλά ούτε και υποτιτλισμός.

     Η ΥΑ 3586/06-12-2018 (ΦΕΚ 5491/2018) την οποία η ΕΡΤ κατάφωρα παραβιάζει, αναφέρει ρητά – ανεξαρτήτως ζωντανής ή μαγνητοσκοπημένης μετάδοσης – ότι «Οι δημόσιες ανακοινώσεις, όπως τα διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, καθώς και οι ανακοινώσεις σε εξαιρετικές ή κρίσιμες περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων φυσικών καταστροφών πρέπει να μεταδίδονται στο γενικό κοινό μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα και σε ένταση μεγαλύτερη της συνήθους ροής του προγράμματος.».

     Η δημόσια τηλεόραση, όμως, πέρα από τους νόμους, έχει την ηθική υποχρέωση να υπηρετεί όλους τους πολίτες, με ή χωρίς αναπηρία, ισότιμα και να μην αποκλείει κανέναν από την παροχή ποιοτικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

     Έχουμε ήδη διαμαρτυρηθεί πολλές φορές προς τη διοίκηση της ΕΡΤ, δυστυχώς χωρίς κανένα μόνιμο αποτέλεσμα. Ωστόσο, εμείς με όλο και μεγαλύτερο δυναμισμό θα διεκδικούμε την εφαρμογή των όσων ορίζει ο προαναφερθείς νόμος, καθώς και την αποκατάσταση της καθημερινής τηλεοπτικής μετάδοσης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στη νοηματική, -με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα- η οποία έχει αναγνωριστεί ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα με τον νόμο 4488/2017. Η ενημέρωσή μας συνιστά αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά μας και απαιτούμε να παρέχεται απρόσκοπτα και με τον δέοντα σεβασμό, ειδικά από τη δημόσια τηλεόραση.