Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στο ΙΠΕΚΒΕ στις 12 & 13/12/2014

8. Δεκέμβριος, 2014 Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση για το χριστουγεννιάτικο παζάρι που διοργανώνει το Ίδρυμα Πρόνοιας και Εκπαιδεύσεως Κωφών και Βαρήκοων Ελλάδος στις 12 & 13 Δεκεμβρίου 2014.


prosklisi ipekve