Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ 2013

12. Σεπτέμβριος, 2013 Ανακοινώσεις, Ε.Σ.Α.μεΑ.

Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της Ε.Σ.Α.μεΑ. σχετικά με τη χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2013.
Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ 2013.pdf