ΕΣΑμεΑ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων


Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευόμενων, που εξέδωσε η Ε.Σ.Α.μεΑ., για την Πράξη «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία – Α.Π. 7,8,9».
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί εντός της περιόδου Φεβρουαρίου 2014 – Μαΐου 2014.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00.