Από τη Δευτέρα 07/10/2013 η Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το 2013


Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. πρωτ. Δ29α/Φ.11/Γ.Π. οικ. 31924/1249/30-09-2013 διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία έναρξης της ανανέωσης και της έκδοσης νέων Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ ορίζεται η Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 με ημερομηνία λήξης στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2012 ορίζεται η Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013.