Δελτίο Τύπου «Συνάντηση εργασίας για τον συντονισμό των δράσεων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας»


Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος αποτελούμενη από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Σίμψη και Ιωσήφ Σταυρακάκη, Γενικό Γραμματέα και Ταμία αντίστοιχα, παραβρέθηκαν στη μεγάλη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τη συμμετοχή πολλών φορέων (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΚΕΑΤ, Ε.Ι.Κ., ΕΣΑμεΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ κ.ά.). Στη συνάντηση αυτή, παραβρέθηκε η ηγεσία του Υπουργείου, ήτοι ο Υπουργός Εργασίας κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Θεανώ Φωτίου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Οι προτάσεις που τέθηκαν από την Ομοσπονδία μας, ήταν οι ακόλουθες:

 • Αλλαγή Οργανισμού Ε.Ι.Κ.
 • Μόνιμη δομή Πρώιμης Παρέμβασης και Προσχολικής Αγωγής (παιδικοί σταθμοί)
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
 • Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Κωφών/Βαρήκοων Πολιτών ώστε να προκύψει ένα οργανωμένο δίκτυο παροχής πληροφοριών σε Κ/Β και τις οικογένειές τους και διασύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα (ΟΤΑ, Κοινωνικές Υπηρεσίες κ.λπ.)
 • Ίδρυση Μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας εκπαιδευτικού υλικού στην Ε.Ν.Γ.
 • Στήριξη οικονομικά αδύνατων οικογενειών Κ/Β
 • ΚΑΠΗ
 • Υποστήριξη του έργου οργανώσεων Κ/Β και παραχώρηση χώρων (ΟΜ.Κ.Ε., Ε.Ο.Α.Κ., Θ.Κ.Ε.)
 • Υποστηριζόμενα εργαστήρια για Κ/Β με πολλαπλές αναπηρίες
 • Ίδρυση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαμεταγωγής (ΥΔ, [Relay Service, RS])
 • Προστασία Κωφών/Βαρήκοων Προσφύγων

Για κάθε ενημέρωση ή πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, τηλ. 210 5233950 και e-mail: hfd@otenet.gr.