Δημιουργία τεσσάρων σποτ με κοινωνικό μήνυμα


 


Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) προχώρησε στη δημιουργία και δημοσίευση τεσσάρων σποτ με κοινωνικό μήνυμα, με στόχο την ανάδειξη των αντιξοοτήτων που αντιμετωπίζουν τα κωφά και βαρήκοα άτομα στην καθημερινή τους ζωή.

Στα εν λόγω σποτ οι ίδιοι οι κωφοί μιλούν για τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν λόγω της μη χορήγησης εφ’ όρου ζωής του επιδόματος κώφωσης, καθώς και για τα εμπόδια που συναντούν στην αναζήτηση εργασίας, στη φοίτηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στην παροχή ενημέρωσης από τα ΜΜΕ.

Τα σποτ, τα οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στην ιστοσελίδα της ΟΜΚΕ, αλλά και στα social media της ΟΜΚΕ – YouTube, Facebook, Instagram και Twitter, στοχεύουν στην αφύπνιση της ευρύτερης κοινωνίας, «φωνάζοντας» ότι η κοινωνική πρόνοια είναι υποχρέωση της Πολιτείας, καθώς και ότι οι ίσες ευκαιρίες στην εργασία και στην εκπαίδευση και η καθολική προσβασιμότητα στην ενημέρωση συνιστούν αναφαίρετα δικαιώματα όλων.