Προκήρυξη Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου-Ιουλίου 2019