Προκήρυξη πλήρωσης θέσης υπαλλήλου για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ.


Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) προκηρύσσει μια (1) θέση για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Εξετάσεων Επάρκειας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας από 29/2/2016 έως 28/4/2016.

Ο/Η υποψήφιος/α θα εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:

1) Έλεγχος αιτήσεων υποψηφίων ως προς την ορθότητά τους
2) Καταχώρηση στοιχείων στον Η/Υ
3) Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής (τηλεφωνική επικοινωνία, ηλεκτρονική αλληλογραφία)
4) Εργασία κατά τη διάρκεια των εξετάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
5) Συνεργασία με την Επιτροπή Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ.

Απαραίτητα προσόντα:

1) Γνώση Ε.Ν.Γ. (κάτοχος βεβαίωσης επάρκειας στην Ε.Ν.Γ.)
2) Επαγγελματική κατάσταση (Άνεργος/η)

Θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω:

1) Οικογενειακή κατάσταση
2) Εμπειρία εργασίας με οργανώσεις κωφών (ΟΜ.Κ.Ε. και πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της ΟΜ.Κ.Ε.)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 18/2/2016, ώρα 15:00′ με e-mail (hfd@otenet.gr) ή με φαξ (210 5233968).